Voor ouders

Wil je bij informatie dit Ouderinformatie Heeft u uw kind reeds bij ons geplaatst? Dan heeft u middels uw persoonlijke inloggegevens toegang tot al het beleid van Kinderdagverblijf Liefdevol waaronder ons veiligheid en gezondheidsbeleid. Wordt het beleid tussentijds gewijzigd, dan houden wij u op de hoogte middels een nieuwsbrief.

Wordt het beleid tussentijds gewijzigd, dan houden wij u op de hoogte!

Pedagogisch beleidsplan Inspectierapport 2021 Inspectierapport 2022 Inloggen ouders