Over ons

‘’Bij Liefdevol vinden kinderen een liefdevolle plek waar zij zich thuis kunnen voelen en vanuit plezier en ontspanning zich op hun eigen wijze en in eigen tempo mogen ontwikkelen. Liefdevol zorgt voor een emotioneel veilige omgeving waar kinderen worden geprikkeld in hun ontwikkeling en in hun sociale competentie. Op deze manier geven wij kinderen de kans om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen in de mooiste fase van hun leven!’’

Intake gesprek

De pedagogisch medewerker van de groep waarin uw kind geplaatst word, zal een aantal weken voor dat het kind naar Liefdevol komt contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een intake gesprek. Meestal is de pedagogisch medewerker die het intake gesprek voert ook de mentor van uw kind. Zij volgt uw kind extra goed en coördineert de zorg.
De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat ouders/verzorgers in dit gesprek de ruimte krijgen over hun kind te vertellen. Ze kunnen met allerlei vragen terecht, bijvoorbeeld over de opvang zelf of de verzorging van hun kind. Ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de werkwijze bij Liefdevol, de verschillende vormen van overleg en informatievoorziening.
Het intake gesprek is de eerste stap naar een vertrouwensrelatie tussen ouders/verzorgers en de pedagogisch medewerker. Tijdens het intake gesprek wordt belangrijke informatie over uw kind genoteerd zoals bijvoorbeeld het voedingsschema en eventuele allergieën. Ook word er gevraagd om enkele andere formulieren in te vullen zoals het toestemmingsformulier voor foto’s.
Verder worden ouders/verzorgers op de hoogte gesteld van het klachten reglement.

Halen & brengen

Tijdens het brengen van het kind is er altijd gelegenheid om informatie uit te wisselen over het kind. In de groep wordt er afscheid genomen van het kind. Het is belangrijk dat het kind weet dat de ouder weggaat en op dat moment de pedagogisch medewerker voor het kind daar is. Voor het kind is het fijn als het afscheid niet te lang duurt. Bij het ophalen van het kind geeft de pedagogisch medewerker in het kort een verslag over de dag en meld eventuele bijzonderheden. Voor kinderen tot 1 jaar schrijft de pedagogisch medewerker de eet/drink momenten en de slaaptijden op zodat dit aan ouders bij de overdracht doorgegeven kan worden.