Activiteiten

Werken met thema’s

Bij kinderdagverblijf Liefdevol maken wij gebruik van thema’s waarin wij gedurende een aantal weken (4 tot 6) een onderwerp behandelen dat leeft en speelt bij de kinderen. Door met thema’s te werken kunnen wij ontwikkelingsgericht werken op een speelse manier. Daarnaast leren kinderen door herhaling en helpt het hen om informatie in zich op te nemen als dit vaker terugkomt.

Buitenspelen

Kliederen met zand en water, klauteren op boomstammen; kinderen vinden het heerlijk om buiten te spelen. De buitenspeelplek nodigt kinderen uit om creatief te zijn en zich ook buiten motorisch, zintuigelijk en sociaal te ontwikkelen. De buitenspeelplek biedt motorische oefensituaties zodat kinderen leren omgaan met risico’s, zelfvertrouwen opbouwen en hun eigen grenzen leren kennen. Onze groep grenst aan onze tuin waar kinderen heerlijk naar behoefte kunnen spelen. Wij streven ernaar om iedere dag met de kinderen naar buiten te gaan en ook activiteiten buiten aan de kinderen aan te bieden. Wij geloven dat buitenspelen een positief effect heeft op de